ویرایش سفارش و رفع نواقص | کارت پستال دیجیتال

درصورتی که از طریق پیامک اطلاع رسانی به این صفحه ارجاع داده شده اید، کافیست همان فیلد خواسته شده در پیامک را تکمیل و بر روی گذینه ارسال کلیک نمایید.

تکمیل این موارد الزامی می باشد.

  • تکمیل نام و نام خانوادگی
  • شماره سفارش